FB sắp đối mặt với một scandal lớn

Chia sẽ

Hơn 267 triệu ng.ười dùng FB b.ị l.ộ cá.c th.ô.ng tin c.á nh.ân như tên và số điện thoại trên một diễn đàn về h.acking.

Theo trang Digital Trends, dữ liệu chứa cá.c th.ô.ng tin c.á nh.ân của ng.ười dùng FB được t.ìm th.ấy trên một diễn đàn h.acker dưới dạng t.ệp và có thể tải xuống. Có tổng cộng hơn 267 triệu tài khoản FB b.ị l.ộ th.ô.ng tin, chủ yếu ở Mỹ. Cá.c dữ liệu c.á nh.ân b.ị l.ộ b.ao gồm tên và họ đầy đủ, số điện thoại.

Theo nhà ngh.iên c.ứu b.ảo m.ật Bob Diachenko, cá.c dữ liệu c.á nh.ân của ng.ười dùng b.ị rò rỉ có thể đến từ lỗ hổng API. Bên cạnh đó, k.ẻ x.ấu có thể dễ dàng l.ấy đ.i những th.ô.ng tin cần thiết nếu ng.ười dùng để trang h.ồ s.ơ ở chế độ c.ô.ng kh.ai.

FB sap doi mat voi mot scandal lon hinh anh 1 5193644_031419-cc-ap-FB-generic-img.jpgNhiều ng.ười dùng FB b.ị l.ộ th.ô.ng tin. Ảnh: ABC7.

Hiện tại, FB vẫn chưa lên tiếng về s.ự c.ố trên. Đây kh.ô.ng phải là lần đ.ầu tiên FB đối mặt với những b.ê b.ối l.ộ dữ liệu ng.ười dùng. Một lỗi hệ thống FB đã để l.ộ th.ô.ng tin c.á nh.ân của 30 triệu ng.ười và được ph.anh ph.ui vào thá.ng 12/2018. Danh sá.ch b.ao gồm t.ìm k.iếm, địa điểm, tên, số điện thoại…

v.ụ b.ê b.ối Cambride Analytica cũng ả.nh h.ưởng đến 87 triệu ng.ười dùng. Thá.ng 4/2018, ng.ười sá.ng lập FB phải r.a đ.iều trần trước Quốc hội Mỹ để trả lời về b.ê b.ối ả.nh h.ưởng đến kết quả cuộc b.ầu cử năm 2016.

Nguồn: News.zing.vn

 

Chia sẽ