Đồng Nai: Hàng trăm c.ảnh s.át vây b.ệnh v.iện b.ắt gi.ữ 14 ng.ười

Chia sẽ

Đồng Nai: Hàng trăm c.ảnh s.át vây b.ệnh v.iện b.ắt gi.ữ 14 ng.ười

 Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, nh.óm ng.ười k.éo đến b.ệnh v.iện uy h.iếp, kh.ống ch.ế giám đốc b.ệnh v.iện để đ.òi tiền có b.iểu h.iện ngh.i cho v.ay l.ãi n.ặng. 

l.iên qu.an đến v.ụ hàng trăm c.ảnh s.át được trang b.ị s.úng b.ao v.ây BV đa kh.oa tư nhân Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai), đến sá.ng 22-12, CA đã b.ắt t.ạm gi.ữ 14 ng.ười l.iên qu.an đến việc kh.ống ch.ế giám đốc b.ệnh v.iện để g.ây s.ức é.p đ.òi tiền.

Đồng Nai: Hàng trăm c.ảnh s.át vây b.ệnh v.iện b.ắt gi.ữ 14 ng.ười  - ảnh 1Toàn “đen” b.ị CA b.ắt t.ạm gi.ữ. 

Sá.ng nay (22-12), đại diện VKSND TP Biên Hòa cũng đã có mặt tại CA TP Biên Hòa để kiểm sát quá trình lấy l.ời kh.ai, đ.iều tr.a v.ụ việc để củng cố h.ồ s.ơ, trên cơ sở đó mới có c.ăn c.ứ để x.ử l.ý.

Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, chiều 21-12, một ng.ười tên Đặng Quang Toàn (biệt danh Toàn “đen”, 38 t.uổi, ngụ TP Biên Hòa) cùng 13 ng.ười b.ất ng.ờ x.ô.ng v.ào BV Tâm Hồng Phước uy h.iếp, kh.ống ch.ế BS Nguyễn Thế Thử, Giám đốc b.ệnh v.iện, để đ.òi tiền. Tại đây, ô.ng Thử và những ng.ười đến đ.òi tiền x.ảy r.a x.ô x.át g.ây m.ất a.n n.inh tr.ật t.ự.

Nh.ận t.in b.áo về v.ụ việc, l.ãnh đ.ạo CA tỉnh Đồng Nai đã huy đ.ộng hơn 100 c.ảnh s.át đến h.iện tr.ường, trong đó có c.ảnh s.át cơ đ.ộng của Bộ CA cùng l.ực l.ượng c.ảnh s.át h.ình s.ự và CA TP Biên Hòa b.ao v.ây, kh.ống ch.ế được 14 ng.ười.

Tất cả những ng.ười này b.ị lập biên bản t.ạm gi.ữ và CA cũng đã làm việc với ô.ng Thử để đ.iều tr.a v.ụ việc.

Đồng Nai: Hàng trăm c.ảnh s.át vây b.ệnh v.iện b.ắt gi.ữ 14 ng.ười  - ảnh 2l.ực l.ượng CA được huy đ.ộng đến b.ao v.ây nh.óm đ.òi n.ợ. 

Bước đ.ầu CA x.á.c định trong quá trình làm ăn kinh doanh, ô.ng Thử có n.ợ số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng. Trong đó v.ay của v.ợ Toàn “đen” 550 triệu đồng với lãi suất lên tới 25 triệu đồng/ngày. Do ô.ng Thử chưa có tiền để trả nên nh.óm Toàn cùng nhiều đ.ối t.ượng đã đến b.ệnh v.iện kh.ống ch.ế.

Theo ghi nh.ận, đến rạng sá.ng 22-12, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng đã hoàn tất việc kh.ám x.ét nơi ở của những ng.ười l.iên qu.an, th.u gi.ữ nhiều tài liệu l.iên qu.an đến việc cho v.ay tiền.

VŨ HỘI

Nguồn: plo.vn

Chia sẽ