Đóng dấu mật vào văn bản tăng giá điện để trá.nh tá.c đ.ộng t.âm l.ý ng.ười dân!

Chia sẽ

Đây là lý giải của đại diện Bộ c.ô.ng Thương về đề xuất mới đây của Bộ này đưa phương á.n điều chỉnh giá điện mà chưa được c.ô.ng b.ố vào danh mục tài liệu mật của Nhà nước.

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ thá.ng 4/2019, trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh vì sao và cơ sở ph.áp l.ý nào Bộ c.ô.ng Thương đề xuất đưa văn bản phương á.n tăng giá điện vào danh mục b.í m.ật tài liệu của Nhà nước, th.ứ tr.ưởng Bộ c.ô.ng Thương Đỗ Th.ắng Hải khẳng định: Mục đích để hạn chế lạm phát t.âm l.ý và Bộ này có cơ sở ph.áp l.ý cho đề xuất trên.

Đóng dấu mật vào văn bản tăng giá điện để trá.nh tá.c đ.ộng t.âm l.ý ng.ười dân! - 1

Nhấn để ph.óng to ảnh

th.ứ tr.ưởng Bộ c.ô.ng Thương: Đóng dấu mật vào văn bản tăng giá điện để trá.nh tá.c đ.ộng t.âm l.ý ng.ười dân

Xung quanh đề xuất trên, hiện dư luận rất lo ng.ại nếu nó thành hiện thực sẽ kh.iến đ.ộc quyền ngành điện gia tăng, ng.ười dân kh.ô.ng được giá.m s.át giá điện và cá.c hộ tiêu dùng điện kh.ô.ng chủ đ.ộng được trước cá.c phương á.n tăng giá điện.

Ông Hải cho biết: “Bộ c.ô.ng Thương đã đề xuất đưa phương á.n tăng giá điện vào danh mục tài liệu mật Nhà nước”.

Ông Hải nói sở dĩ đề xuất đưa tăng giá điện là danh mục tài liệu mật bởi đây là phương á.n tăng giá điện chưa được c.ô.ng b.ố, mới được đưa ra b.àn thảo, trình Chính phủ trước khi b.an h.ành.

th.ứ tr.ưởng Hải cho rằng: Khi được c.ô.ng b.ố chính thức (tức là được đồng thuận của Chính phủ, đ.á.nh giá tá.c đ.ộng r.ồi – PV), sẽ kh.ô.ng còn b.í m.ật n.ữa.

l.ãnh đ.ạo Bộ c.ô.ng Thương cũng khẳng định: Văn bản mật để trá.nh tá.c đ.ộng t.âm l.ý ng.ười dân, ả.nh h.ưởng lạm phát kỳ vọng do t.âm l.ý ng.ười dân (lạm phát t.âm l.ý).

Về tính ph.áp l.ý của đề xuất trên, th.ứ tr.ưởng Bộ c.ô.ng Thương dẫn d.ụ hai văn bản pháp quy. Cụ thể tại Khoản 5, Điều 2, qu.yết đ.ịnh 106/2008 của Thủ tướng về danh mục b.í m.ật nhà nước, độ tuyệt mật, t.ối mật trong ngành c.ô.ng Thương, có nêu rõ văn bản Bộ c.ô.ng Thương gửi l.ãnh đ.ạo Đ.ảng, Nhà nước để xin ý kiến chỉ đạo về chính sá.ch hàng hóa, giá một số mặt hàng trọng yếu chưa c.ô.ng b.ố.

Một văn bản khá.c được ô.ng này nêu là tại Khoản 23, Điều 1, Th.ô.ng tư 1534/2008 của Bộ CA về Danh mục b.í m.ật nhà nước, độ mật của ngành c.ô.ng Thương qu.y đ.ịnh rất rõ cá.c loại chỉ số về giá cả, phương á.n chỉ đạo về giá, điều chỉnh giá chưa c.ô.ng b.ố. Còn sau khi c.ô.ng b.ố thì hoàn toàn c.ô.ng kh.ai, c.ô.ng có gì là mật.

Về giá xăng dầu tăng liên tiếp trong thời gian vừa qua, g.ây ả.nh h.ưởng kh.ô.ng t.ốt đến xã họi, th.ứ tr.ưởng Hải khẳng định: Thời điểm điều chỉnh vừa qua, giá xăng dầu thế giới lên cao nhất từ đ.ầu năm. Cụ thể, ngày 23/4, giá dầu đạt đỉnh trong 6 thá.ng gần nhất. Tính đến ngày 2/5, giá dầu đã tăng 32,8% so với thời điểm 1/1/2019.

Ông Hải cho rằng, tăng giá xăng dầu trong nước thời gian vừa qua thấp hơn mức tăng giá thành phẩm thế giới. Mục đích nhằm h.ỗ tr.ợ đời sống ng.ười dân, doanh ngh.iệp, giúp điều hành kinh tế vĩ mô.

“Chúng ta đã dùng quỹ bình ổn rất nhiều, điều hành giá xăng dầu theo cơ chế nhưng có b.àn tay Nhà nước. Nếu kh.ô.ng dùng quỹ thì ng.ười dân phải gá.nh giá cao. Khi giá tăng có thể tá.c đ.ộng ngược l.ại kinh tế vĩ mô cả đất nước. Thời gian tới, với d.iễn b.iến kh.ó lường của giá xăng dầu thế giới, chúng ta vẫn cần dựa vào quỹ”, ô.ng Hải nói.

Theo l.ãnh đ.ạo Bộ c.ô.ng Thương, hiện ng.ân sá.ch kh.ô.ng bỏ ra đồng nào để điều hành xăng dầu vì có quỹ bình ổn giá. Việc tăng hay giảm giá xăng dầu là do thị Tr.ường qu.yết đ.ịnh.

Nguyễn Tuyền

Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/dong-dau-mat-vao-van-ban-tang-gia-dien-de-tranh-tac-dong-tam-ly-nguoi-dan-20190504192736111.htm

 

Chia sẽ