Đang tắm thấy người có 8 triệu chứng khá.c thường: Biết luôn đột quỵ, ngất xỉu sắp tới, gọi người thân ngay

Đột quỵ đến bất ngờ kh.ông ai có thể lường trước được độ nguy hiểm của nó. Nếu đang tắm mà phát hiện 5 dấu hiệu khá.c lạ: Ngay lập tức nhập viện k.ẻo nguy hại tính mạng. Mấy hô.m trước có bá.c hàng xóm nhà mình tự nhiên đang tắm thì thấy khó thở, […]