Điện thoại th.ô.ng minh có thể đang làm bạn béo lên

Chia sẽ

Dự á.n “Tình trạng lạm d.ụng c.ô.ng nghệ trong tương lai” ngh.iên c.ứu trên 1060 sinh viên đến từ Tr.ường Đại học Simón Bolívar của Colomb.ia, trong đó có 700 n.ữ và 360 n.am, độ t.uổi trung bình của họ là từ 19 đến 20.

Điện thoại của bạn có thể đang làm bạn béo lên

Cá.c nhà khảo sát nh.ận thấy những ng.ười sử d.ụng điện thoại từ 5 tiếng trở lên “có khả năng uống đồ ngọt, đồ ăn nhanh, kẹo, đồ ăn vặt nhiều gấp hai lần ng.ười bình thường”, và ng.uy c.ơ gia tăng cân n.ặng tới 43 phần trăm.

“Khoảng thời gian một ng.ười tiếp xúc với điện thoại – đặc biệt là sử d.ụng điện thoại của m.ình k.éo dài – đi cùng với sự phát triển của béo phì”, ng.ười đứng đ.ầu dự á.n Mirary Mantilla-Morrón cho biết.

Theo bản tóm tắt của b.ài báo cáo chưa hoàn thành này, lý do cho việc này là bởi vì hoạt đ.ộng chân tay hàng ngày giảm đi và kh.ô.ng k.iểm s.oát mà ngấu ngh.iến đồ ăn vặt có h.ại.

Báo cáo k.ết l.uận rằng, “Việc dành quá nhiều thời gian cho điện thoại tạo điều kiện cho ngồi nhiều, giảm thời gian cho hoạt đ.ộng chân tay, điều này tăng khả năng ch.ế.t sớm, bệnh đ.ái tháo đường, bệnh t.im, nhiều loại u.ng th.ư, sưng khớp và cá.c tr.iệu ch.ứng về x.ương và cơ bắp.”

Đây kh.ô.ng phải là lần đ.ầu tiên điện thoại được cho là có l.iên qu.an tới việc tăng cân: Vào thá.ng Hai, một ngh.iên c.ứu ch.o th.ấy những ng.ười vừa ăn vừa xem điện thoại tiêu t.ốn nhiều calo hơn. Dùng điện thoại quá nhiều cũng được cho là l.iên qu.an tới mù lòa.

Huy Hoàng (theo: nypost)

Nguồn: vietq.vn

Chia sẽ