CA Đồng Nai th.ô.ng tin v.ụ n.am th.anh n.iên b.ị đ.á.nh t.ử v.ong sau khi b.ị t.ạm gi.ữ

Chia sẽ

Qua đ.iều tr.a b.an đ.ầu, cá.c đ.ối t.ượng cùng b.uồng gi.am với l.ại Hồng Dân kh.ai nh.ận có h.ành v.i d.ùng ch.ân, tay đ.á.nh vào ng.ười của Dân d.ẫn t.ới cái ch.ế.t của n.ạn nh.ân.

n.ạn nh.ân t.ử v.ong với nhiều v.ết b.ầm t.ím trên ng.ười sau khi b.ị CA t.ạm gi.ữ

Theo CA tỉnh Đồng Nai, khoảng 09h30’, ngày 6/12, l.ại Hồng Dân (SN 1990, ngụ ấp Tân Triều, Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu) có b.iểu h.iện ngáo m.a t.úy nên đã dùng d.ao thái lan đ.âm trúng tay một ng.ười đi đường g.ây th.ương t.ích.

Ngay sau khi th.ực h.iện hành v.i ph.ạm t.ội, l.ại Hồng Dân đã b.ị CA xã Bình Hòa b.ắt quả t.ang. Lúc 18h00’ ngày 6/12/2019, c.ơ qu.an CSĐT CA huyện Vĩnh Cửu đã r.a qu.yết đ.ịnh t.ạm gi.ữ đối với l.ại Hồng Dân về h.ành v.i Cố ý g.ây th.ương t.ích.

Quá trình t.ạm gi.ữ phục v.ụ đ.iều tr.a, khoảng hơn 13h ngày 8/12/2019, quản giáo trực nh.ận được t.in b.áo của cá.c can phạm chung phòng về việc Dân kh.ô.ng ăn cơm trưa, mặt tái nhợt, ng.ười lạnh, nên đã đưa đi c.ấp c.ứu tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu, bá.c sĩ x.á.c định Dân đã t.ử v.ong trước khi nhập V.iện.

Đ.iều tr.a b.an đ.ầu, cá.c đ.ối t.ượng cùng b.uồng gi.am với l.ại Hồng Dân kh.ai nh.ận có h.ành v.i d.ùng ch.ân, tay đ.á.nh vào ng.ười của Dân.

Hiện Phòng c.ảnh s.át h.ình s.ự CA tỉnh Đồng Nai đang tiến hành đ.iều tr.a.

Nguyễn Tuấn

Nguồn: infonet.vn

Chia sẽ