CA Đồng Nai b.ắt băng Loan ‘cá’ chuyên trấn l.ột, ‘bảo kê’ t.iểu thương

Chia sẽ

CA Đồng Nai vừa b.ắt gi.ữ Loan “cá” cùng đ.ồng ph.ạm có h.ành v.i uy h.iếp, ép b.uộc thu tiền ‘bảo kê’ cá.c t.iểu thương buôn bá.n tự phát trước c.ổng Khu c.ô.ng ngh.iệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

CA Đồng Nai b.ắt băng Loan cá chuyên trấn l.ột, bảo kê t.iểu thương - Ảnh 1.

Cá.c ngh.i c.an “bảo kê” tại KCN Thạnh Phú b.ị b.ắt gi.ữ – Ảnh: B.A

Chiều 5-5, CA tỉnh Đồng Nai cho hay vừa b.ắt kh.ẩn c.ấp b.ăng nh.óm thu tiền bảo kê hàng trăm t.iểu thương, ng.ười bá.n tự phát trước c.ổng Khu c.ô.ng ngh.iệp (KCN) Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Trong đó, 2 ngh.i c.an Lý Thị Loan (còn gọi là Loan “cá”, 39 t.uổi) và Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 t.uổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) được x.á.c định là ng.ười c.ầm đ.ầu.

Th.ô.ng tin b.an đ.ầu, khoảng 15h cùng ngày, Phòng c.ảnh s.át h.ình s.ự (PC02) CA tỉnh Đồng Nai ph.ối h.ợp với l.ực l.ượng c.ảnh s.át cơ đ.ộng b.ắt quả t.ang b.ăng nh.óm của Loan “cá” đang trực tiếp thu tiền bảo kê của một số t.iểu thương buôn bá.n trước c.ổng KCN Thạnh Phú.

Cùng lúc, hơn 100 c.ảnh s.át h.ình s.ự, cơ đ.ộng b.ao v.ây, kh.ống ch.ế Loan “cá” cùng cá.c ngh.i c.an khá.c, th.u gi.ữ một số t.ang vật l.iên qu.an.

Bước đ.ầu, CA x.á.c định b.ăng nh.óm trên hoạt đ.ộng trên đường Đồng Khởi và tỉnh l.ộ 768, đoạn trước c.ổng c.ô.ng ty TNHH Ch.angshin VN (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu), nơi tập trung hàng trăm t.iểu thương buôn bá.n nhỏ lẻ cá.c mặt hàng thiết yếu cho c.ô.ng nhân trong KCN Thạnh Phú.

CA Đồng Nai b.ắt băng Loan cá chuyên trấn l.ột, bảo kê t.iểu thương - Ảnh 2.

CA lấy l.ời kh.ai một ngh.i c.an – Ảnh: B.A

Loan “cá” cùng đ.ồng ph.ạm dùng v.ũ l.ực đe d.ọa, b.uộc cá.c t.iểu thương buôn bá.n tự phát tại đây phải nộp tiền “bảo kê” thá.ng từ 1 – 1,5 triệu đồng. Đối với những ng.ười buôn bá.n dạo thì nh.óm của Loan thu theo ngày, với số tiền 50.000 đồng/ngày.

Dù rất b.ức x.úc nhưng để “yên thân” buôn bá.n, cá.c t.iểu thương đành chấp nh.ận đóng tiền bảo kê cho nh.óm của Loan “cá”.

ch.ị N.T.D. – một n.ạn nh.ân của b.ăng nh.óm trên – cho biết việc thu tiền “bảo kê” đã x.ảy r.a một thời gian khá dài. ch.ị D. bá.n từ sá.ng tới trưa phải đóng tiền “chỗ” là 1,2 triệu đồng/thá.ng. Còn ng.ười bá.n buổi chiều đến t.ối sẽ b.ị nh.óm này thu tiếp thêm một lần.

CA Đồng Nai b.ắt băng Loan cá chuyên trấn l.ột, bảo kê t.iểu thương - Ảnh 3.

Hơn 100 c.ảnh s.át h.ình s.ự, cơ đ.ộng được huy đ.ộng để tr.iệt ph.á b.ăng nh.óm của Loan “cá” – Ảnh: B.A

Từ t.in b.áo của ng.ười dân, PC02 Đồng Nai đã lập ch.uyên á.n đ.iều tr.a và b.ắt nóng Loan “cá” cùng đ.ồng ph.ạm. Sau khi cá.c ngh.i c.an b.ị b.ắt, hàng chục t.iểu thương đang làm đ.ơn t.ố c.áo b.ăng nh.óm “bảo kê” này.

Theo ng.uồn t.in của t.uổi tr.ẻ Online, đến gần 19h, l.ực l.ượng CA tỉnh Đồng Nai đã t.ạm gi.ữ hơn 10 ngh.i c.an có l.iên qu.an đến việc trấn l.ột t.iểu thương đ.òi tiền “bảo kê”.

Hiện CA đang t.iếp t.ục lấy l.ời kh.ai của những ng.ười l.iên qu.an, tr.ích x.uất camera a.n n.inh và tiến hành kh.ám x.ét nhà của cá.c ngh.i c.an để phục v.ụ c.ô.ng tá.c đ.iều tr.a, mở rộng v.ụ á.n.

H.MI – A.LỘC

Nguồn: https://tuoitre.vn/cong-an-dong-nai-bat-bang-loan-ca-chuyen-tran-lot-bao-ke-tieu-thuong-20200505184205387.htm

Chia sẽ