CA b.ắt một ngh.i ph.ạm v.ụ th.i th.ể trong valy ở sô.ng Hàn

Chia sẽ

CA b.ắt một ngh.i ph.ạm v.ụ th.i th.ể trong valy ở sô.ng Hàn

ngh.i ph.ạm là n.am th.anh n.iên cùng quốc tịch T.Q với n.ạn nh.ân, bước đ.ầu ngh.i ph.ạm đã th.ừa nh.ận hành v.i ph.ạm t.ội.

Chiều 7-2, Đ.ại t.á Trần Mưu, Phó Giám đốc CA TP Đà Nẵng, cho biết đ.ơn v.ị này đã b.ắt gi.ữ ngh.i ph.ạm s.át h.ại c.ô gái r.ồi phân thành nhiều phần bỏ vào valy. n.ạn nh.ân là c.ô gái 30 t.uổi (ở c.ôn Minh, T.Q). ngh.i ph.ạm là n.am th.anh n.iên đồng hương với c.ô gái, 27 t.uổi.

CA b.ắt một ngh.i ph.ạm v.ụ th.i th.ể trong valy ở sô.ng Hàn - ảnh 1ngh.i ph.ạm s.át h.ại c.ô gái r.ồi bỏ x.á.c vào valy. Ảnh: CA c.ung c.ấp

“Bước đ.ầu h.ung th.ủ đã th.ừa nh.ận hành v.i ph.ạm t.ội, chúng tôi đang lấy l.ời kh.ai để l.àm r.õ thêm” – Đ.ại t.á Mưu cho hay.

Trước đó, sá.ng cùng ngày, ng.ười dân ph.át h.iện valy chứa th.i th.ể ng.ười ph.ụ n.ữ dạt v.ào ch.ân cầu Trần Thị Lý phía tây sô.ng Hàn (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Sau đó, mọi ng.ười l.ại ph.át h.iện thêm phần đ.ầu n.ổi trên sô.ng phía bờ đô.ng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

HẢI HIẾU

Nguồn: plo.vn

Chia sẽ