Ch.ủ t.ịch Hà Nội: t.uổi mắc COVID-19 ở Việt n.am ngược với Vũ Há.n và Ý

Chia sẽ

Ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết đến chiều t.ối 20-3, cả nước đã ghi nh.ận 87 ng.ười mắc COVID-19, nhưng độ t.uổi mắc B.ệnh đang ngược với tình hình dịch B.ệnh ở Vũ Há.n, T.Q và ở Ý.

ch.ủ t.ịch Hà Nội: t.uổi mắc COVID-19 ở Việt n.am ngược với Vũ Há.n và Ý - Ảnh 1.

Chiều 20-3, ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì họp b.an chỉ đạo ph.òng ch.ống dịch COVID-19 của TP Hà Nội – Ảnh: XUÂN LONG

Chiều 20-3, ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội chủ trì họp b.an chỉ đạo ph.òng ch.ống dịch COVID-19 của TP Hà Nội với cá.c quận, huyện.

“Trong giai đoạn 1 trước ngày 6-3 có 16 ng.ười mắc, giai đoạn 2 từ t.ối 6-3 đến nay, tức là sau hai tuần gần đây đã có thêm có 71 ng.ười d.ương t.ính với SARS-CoV-2. Tại Hà Nội đến nay ghi nh.ận có 25 ng.ười mắc COVID-19, trong đó có hai Tr.ường hợp đang phải thở máy”, ô.ng Chung cho biết.

Có 19 ca lây nh.iễm từ nước ngoài về, đã kịp thời cá.ch ly, kh.oanh v.ùng, 5 ca lây nh.iễm chéo trên địa b.àn thành phố.

“Tính chung ở cả nước thì đến nay chỉ có 7 Tr.ường hợp trên 60 t.uổi mắc COVID-19, còn 80 ng.ười là độ t.uổi tr.ẻ”, ô.ng Chung cho hay.

Với độ t.uổi mắc được nêu chi tiết với từng nh.óm ng.ười, ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói: “Qua phân tích dữ liệu về độ t.uổi mắc COVID-19, có thể thấy tình hình d.iễn b.iến dịch B.ệnh COVID-19 trên địa b.àn thành phố và cả nước đang ngược với tình hình dịch B.ệnh ở Vũ Há.n, T.Q và Ý.

Tại Ý là 92% ng.ười nh.iễm B.ệnh và t.ử v.ong trên 80 t.uổi, tại T.Q có 80% ng.ười nh.iễm và t.ử v.ong là trên 60 t.uổi.

Còn ở chúng ta, chưa có ca t.ử v.ong nào, nhưng số ng.ười tr.ẻ mắc COVID-19 chiếm tới 80 ng.ười, số ng.ười già chỉ có 7 ng.ười, có nghĩa số ng.ười mắc B.ệnh hiện nay chiếm tới hơn 90% là ng.ười tr.ẻ, còn độ t.uổi trung bình nh.iễm B.ệnh là 34 t.uổi”, ô.ng Chung phân tích.

Theo ô.ng Chung, việc nêu cá.c dữ liệu thực tế và qua thực tiễn ổ dịch mới ở Malaysia, có thể nói những nh.ận định của thành phố trước đây đã đúng, đó là d.iễn b.iến dịch B.ệnh rất kh.ó lường, ng.uy c.ơ lây nh.iễm nhiều độ t.uổi.

Tiếp n.ữa là cả cá.c nước có vùng thời tiết nóng như Malaysia, Camphuchia, Thái Lan và vùng nóng phía n.am vẫn có ng.uy c.ơ lây lan dịch, còn m.ức đ.ộ thế nào so với vùng lạnh vẫn đang được th.eo d.õi, đ.á.nh giá.

ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội khẳng định cả hệ thống đã v.ào c.uộc qu.yết l.iệt chống dịch. c.ô.ng tá.c tuyên truyền của thành phố, của trung ương trên địa b.àn đã nh.ận được sự ủng hộ cao của ng.ười dân.

“Cho phép tôi với tư cá.ch c.á nh.ân và l.ãnh đ.ạo thành phố, b.ày tỏ sự trân trọng với mọi tầng lớp trên địa b.àn thủ đô, trong thời gian qua đã th.ực h.iện t.ốt chủ trương của trung ương, thành phố, mọi ng.ười tham gia tích cực c.ô.ng tá.c ph.òng ch.ống dịch COVID-19 của thành phố”, ô.ng Chung nói.

XUÂN LONG

Nguồn: https://tuoitre.vn/chu-tich-ha-noi-tuoi-mac-covid-19-o-viet-nam-nguoc-voi-vu-han-va-y-20200320182947264.htm

Chia sẽ