Cái ch.ế.t b.í ẩ.n của nhà ngh.iên c.ứu virus SARS-CoV-2 gốc T.Q của ĐH Mỹ

Chia sẽ

T.iến s.ĩ Bing Liu, một nhà ngh.iên c.ứu virus SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y kh.oa ĐH Pittsburgh (UPMC) – Mỹ, đã b.ị b.ắn ch.ế.t khi ô.ng đang đi sắp tới “những ph.át h.iện quan trọng” về chủng virus mới này.

TS Bing Liu, 37 t.uổi, ng.ười gốc T.Q, lấy bằng Cử nhân và t.iến s.ĩ về ngành kh.oa học máy tính tại ĐH Quốc gia Singapore và sau đó học sau t.iến s.ĩ tại ĐH Carnegie Mellon ở TP Pittsburgh. Ông đang là gi.áo s.ư trợ lý ngh.iên c.ứu tại kh.oa Hệ thống và tính toá.n Sinh học của UPMC.

Trung tâm UPMC đã đưa ra tuyên b.ố: “TS Bing Liu là một nhà ngh.iên c.ứu được kính trọng và có những đóng góp quan trọng cho kh.oa học. TS Liu đang đứng trước những ph.át h.iện rất có ý nghĩa trong việc tìm hiểu cá.c cơ chế tế b.ào g.ây nh.iễm SARS-CoV-2 và cơ sở cá.c biến chứng của tế b.ào đó. Chúng tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành những gì ô.ng ấy đã làm nhằm b.ày tỏ lòng tôn kính đối với sự xuất sắc trong ngh.iên c.ứu kh.oa học của ô.ng”.

Cái ch.ế.t b.í ẩ.n của nhà ngh.iên c.ứu virus SARS-CoV-2 gốc T.Q của ĐH Mỹ - Ảnh 1.

TS Bing Liu. Ảnh: ĐH Pittsburgh

TS Liu gia nhập UPMC 6 năm trước. Ông là đồng tá.c giả một c.uốn sá.ch và hơn 30 ấn phẩm kh.oa học.

Theo c.ảnh s.át ngoại ô TP Pittsburgh, TS Bing Liu đang ở một m.ình tại căn hộ riêng, trong t.òa nhà 200 Elm Court ở thị trấn Ross vào chiều 2-5 và b.ị một ng.ười đ.àn ô.ng – được x.á.c định là Hao Gu, 46 t.uổi – v.ào nh.à qua một cá.nh cửa kh.ô.ng kh.óa và n.ổ s.úng b.ắn ch.ế.t.

Cái ch.ế.t b.í ẩ.n của nhà ngh.iên c.ứu virus SARS-CoV-2 gốc T.Q của ĐH Mỹ - Ảnh 2.

Phòng thí ngh.iệm UPMC – nơi TS Bing Liu th.ực h.iện ngh.iên c.ứu kh.oa học. Ảnh: Perkins Eastman

TS Liu b.ị trúng đ.ạn v.ào đ.ầu, c.ổ, thân và ch.ế.t vì v.ết th.ương.

v.ợ ô.ng kh.ô.ng có nhà vào thời điểm x.ảy r.a v.ụ gi.ế.t ng.ười, tờ Pittsburgh Post-Gazette đưa tin. Hai v.ợ ch.ồng ô.ng kh.ô.ng có c.on.

c.ảnh s.át cũng th.ô.ng tin thêm sau đó ngh.i ph.ạm Hao Gu đã t.ự t.ử trong xe hơi riêng cá.ch nhà TS Liu 100 m.

Theo c.ảnh s.át, TS Liu và ngh.i ph.ạm Gu có biết nhau trước đó nhưng họ kh.ô.ng nói rõ về b.ản ch.ất của mối qu.an h.ệ hoặc suy đoá.n về đ.ộng c.ơ gi.ế.t ng.ười.

Gia Minh (Theo Daily Mail)

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cai-chet-bi-an-cua-nha-nghien-cuu-virus-sars-cov-2-goc-trung-quoc-cua-dh-my-20200506160828001.htm

Chia sẽ