Cá.ch chức 3 trưởng phòng CA tỉnh Đồng Nai, cho nghỉ hưu sớm

Chia sẽ

Chiều 22/4, CA tỉnh Đồng Nai t.iếp t.ục c.ô.ng b.ố quyê’t định của Bộ CA về việc cá.ch chức đối với Trưởng phòng Cảnh s.á.t h.ình s.ự và Trưởng phòng a.n n.inh đ.iều tr.a.

Thừa lệnh của Bộ CA, l.ãnh đ.ạo CA tỉnh đã c.ô.ng b.ố quyê’t định th.i h.ành k.ỷ l.u.ậ.t bằng hình thức cá.ch chức đối với 2 cá.n bộ đang đảm nhiệm chức v.ụ trưởng phòng là: Thượng tá Bùi Thanh Sơn, Trưởng phòng Cảnh s.á.t h.ình s.ự, Phó thủ trưởng c.ơ qu.an đ.iều tr.a CA tỉnh; Thượng tá Hoàng Liên Sơn, Trưởng phòng a.n n.inh đ.iều tr.a, Phó thủ trưởng a.n n.inh đ.iều tr.a CA tỉnh.

Đồng thời, CA tỉnh Đồng Nai cũng đã phân c.ô.ng cá.c Phó giám đốc CA tỉnh tạm thời phụ trá.ch 2 phòng này.

Vào trưa ngày 22/4, CA tỉnh Đồng Nai cũng đã c.ô.ng b.ố quyê’t định của Bộ CA về việc cá.ch chức Trưởng phòng Cảnh s.á.t giao th.ô.ng đối với Thượng tá Đặng Thế Trung. Hiện việc quản lý Phòng CSGT CA tỉnh Đồng Nai tạm thời được giao cho một Phó giám đốc CA tỉnh Đồng Nai phụ trá.ch.

Trước đó, vào ngày 7/3, Ủ.y b.an k.iểm tr.a T.ỉnh ủ.y Đồng Nai đã b.an h.ành quyê’t định th.i h.ành k.ỷ l.u.ậ.t đối với 6 cá.n bộ CA tỉnh Đồng Nai, trong đó có 4 ng.ười b.ị cá.ch tất cả cá.c chức v.ụ trong Đ.ảng.

Cụ thể, Ủ.y b.an k.iểm tr.a T.ỉnh ủ.y Đồng Nai quyê’t định th.i h.ành k.ỷ l.u.ậ.t cá.ch tất cả cá.c chức v.ụ trong Đ.ảng đối với 4 ng.ười, gồm: Thượng tá Bùi Thanh Sơn – B.í th.ư Đ.ảng ủy, Trưởng phòng Cảnh s.á.t h.ình s.ự, Phó Thủ trưởng c.ơ qu.an Cảnh s.á.t đ.iều tr.a CA tỉnh Đồng Nai; Thượng tá Hoàng Liên Sơn – B.í th.ư Chi bộ, Trưởng phòng a.n n.inh đ.iều tr.a, Phó Thủ trưởng c.ơ qu.an a.n n.inh đ.iều tr.a CA tỉnh Đồng Nai; Thượng tá Đặng Thế Trung – B.í th.ư Đ.ảng ủy, Trưởng phòng CSGT CA tỉnh Đồng Nai; Trung tá Trần Trọng Th.ủy – Phó B.í th.ư Đ.ảng ủy, Phó Trưởng phòng CSGT CA tỉnh Đồng Nai.

Theo Ủ.y b.an k.iểm tr.a T.ỉnh ủ.y Đồng Nai, trong thời gian giữ cá.c chức v.ụ trên, 4 cá.n bộ này ch.ịu trá.ch nhiệm về một số v.i ph.ạm trong lĩnh vực được phân c.ô.ng l.iên qu.an đến x,ử lý sai quy trình một số v.ụ a’n; quản lý v.ũ khi’ quân d.ụng tại đ.ơn v.ị; bá.n đấu giá t.ang vật v.i ph.ạm hành chính… v.i ph.ạm của 4 cá.n bộ trên là rất n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, ả.nh h.ưởng x.ấu đến uy tín của t.ổ ch.ức đảng, ngành CA.

Nguồn: .https://tinnongnews.com/cach-chuc-3-truong-phong-cong-an-tinh-dong-nai-cho-nghi-huu-som.html

Chia sẽ