Bộ x.ương khô ngoài ruộng lúa “trở về” sau 4 năm b.ị ch.ôn vùi l.ật mặt t.ội á.c của g.ã c.on trai bất hiếu

Chia sẽ

Phềnh yên tâm ăn no, ngủ kỹ trong suốt 4 năm kể từ ngày gi.ế.t b.ố, vùi x.á.c ở khu ruộng lúa. Nhưng h.ắn kh.ô.ng thể ngờ rằng, có một ngày, bộ x.ương khô đó l.ại đội mồ sống dậy t.ố c.áo t.ội á.c của h.ắn.

Bộ x.ương khô “trở về” báo oá.n

Ngày 25/8/2009, CA tỉnh Lào Cai nh.ận được t.in b.áo từ CA huyện Bảo Th.ắng về việc ng.ười dân ph.át h.iện một bộ x.ương khô ở khu ruộng lúa nhà ô.ng Thào Seo Vu (ng.ười th.ôn Cửa Cải, xã Phong Hải, huyện Bảo Th.ắng). Qua một số t.ình t.iết CA huyện Bảo Th.ắng tr.ình b.áo, CA tỉnh Lào Cai định, đây có thể là một v.ụ á.n m.ạng nên đã cùng cá.c đ.ơn v.ị ngh.iệp v.ụ xuống kh.ai qu.ật t.ử th.i, tiến hành kh.ám ngh.iệm t.ử th.i. k.ết l.uận kh.ám ngh.iệm t.ử th.i ch.o th.ấy, phía chẩm trái của hộp sọ có 3 lỗ th.ủng, bên trong có 5 viên bi tròn. Nạn n.ạn nh.ân được x.á.c định ch.ế.t từ khoảng 4 – 5 năm trước. Kết quả gi.ám đ.ịnh khẳng định, đây là v.ụ gi.ế.t ng.ười đặc biệt ngh.iêm trọng. CA tỉnh Lào Cai khi đó đã x.á.c lập ch.uyên á.n, tiến hành đ.iều tr.a. CA tỉnh Lào Cai gửi mẫu từ bộ hài cốt về V.iện kh.oa học h.ình s.ự Bộ CA để tiến hành gi.ám đ.ịnh pháp y. Kết quả gi.ám đ.ịnh ch.o th.ấy, n.ạn nh.ân chính là ô.ng Thào Seo Vu – chủ ruộng lúa ph.át h.iện bộ hài cốt. CA tiến hành x.á.c minh thì được biết, ô.ng Vu m.ất t.ích trùng với thời điểm n.ạn nh.ân b.ị s.át h.ại. Theo tin từ ng.ười nhà ô.ng Vu, ô.ng m.ất t.ích khoảng vào những ngày mùa đô.ng rét c.ắt da c.ắt thịt của vùng Tây Bắc. Ông Vu có 2 đời v.ợ, v.ợ cả 3 đứa c.on nhưng đã bỏ vào tỉnh Đắk Lắk làm ăn. Sau đó, ô.ng Vu lấy v.ợ hai là b.à Hảng Thị Mỷ (44 t.uổi). Hai ng.ười có với nhau 4 mặt c.on. Kỳ á.n bộ x.ương khô ngoài ruộng lúa trở về t.ố c.áo t.ội á.c của g.ã c.on trai bất hiếu

Ảnh minh họa

Vào thời điểm ô.ng Vu m.ất t.ích, cậu c.on trai lớn là Thào Seo Phềnh (23 t.uổi) đã lấy v.ợ tên là Thào Thị Súa. Thá.ng 3/2009, Súa cũng b.ỏ nh.à đi m.ất t.ích, một số ng.ười cho rằng Súa sang T.Q làm ăn, một số khá.c cho rằng, Súa đã b.ị bá.n. Dưới Phềnh có ng.ười e.m tên Thào Seo Mềnh (18 t.uổi). Vì v.ụ á.n x.ảy r.a nhiều năm trước nên việc đ.iều tr.a gặp khá nhiều kh.ó kh.ăn. Hơn n.ữa nơi g.ia đ.ình ô.ng Vu sống thưa thớt ng.ười. Thời gian còn sống, ô.ng Vu từng đảm nh.ận vị trí CA viên, trưởng th.ôn. Ông Vu được x.á.c định kh.ô.ng có thù tức hay bất hòa với ai. Qua sàng lọc, b.an ch.uyên á.n biết được, trong ngày ô.ng Vu m.ất t.ích, b.à Mỷ đang ở Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai). Thời điểm đó b.à Mỷ b.ỏ nh.à đi vì ô.ng Vu đi uống r.ượu về đ.á.nh b.à một trận nhừ t.ử. Từ đó, b.an ch.uyên á.n tập trung vào đ.iều tr.a cá.c mối qu.an h.ệ trong g.ia đ.ình n.ạn nh.ân. Cá.c tr.inh s.át được một ng.ười dân trong làng cho biết, khoảng 3h sá.ng vào một ngày mùa đô.ng của thá.ng 12 âm lịch năm 2005, họ nghe thấy có tiếng s.úng n.ổ rất lớn phát ra từ phía nhà ô.ng Vu. Sau mấy ngày, ng.ười này có hỏi Mềnh tại sao b.ố b.ắn gì mà phát ra tiếng s.úng to thể thì Mềnh cho biết, b.ố lấy đĩa treo trên cây ổi b.ắn r.ồi b.ỏ nh.à đi. Chuyện ô.ng Vu b.ỏ nh.à đi g.ia đ.ình Mềnh cũng kh.ô.ng tr.ình b.áo CA xã và cũng kh.ô.ng biết ô.ng Vu đi đâu. Thời điểm ô.ng Vu m.ất t.ích, anh e.m r.uột của ô.ng cũng có đ.i t.ìm nhưng kh.ô.ng thấy. Sau đó họ vào Đắk Lắk, sang T.Q tìm cũng kh.ô.ng thấy đâu. Dần dần do bận lo cuộc sống mưu sinh nên sự việc ô.ng Vu m.ất t.ích b.ị ch.ìm vào quên lãng. Nhiều điểm tình ngh.i về đ.ối t.ượng Phềnh được đưa ra, b.an ch.uyên á.n đã phải t.ốn nhiều c.ô.ng sức để t.ìm k.iếm đ.ối t.ượng này. Qua nhiều nguồn tài liệu, cá.c tr.inh s.át có một th.ô.ng tin rất quan trọng: Cuối năm 2007, Thào Thị Súa có tâm sự với hai ng.ười quen của m.ình rằng ô.ng Vu b.ị Phềnh gi.ế.t, ch.ôn dưới mương nước.

 gi.ế.t b.ố vì b.ị d.ọa

Về phần Phềnh, sau khi b.ố m.ất t.ích cũng b.ỏ đ.i l.ang th.ang, có b.iểu h.iện Tr.ộm c.ắp vặt và mua bá.n ph.ụ n.ữ. Sau đó Phềnh đi vào Đắk Lắk, Phú Yên.  Đến thá.ng 8/2008, Phềnh lấy ch.ị Lê Thị Tuyết Nhung (23 t.uổi). Tết nguyên đ.á.n năm 2009, Thào Thị Súa v.ợ của Phềnh đã từ Phong Hải vào tỉnh Phú Yên tìm ch.ồng nhưng Phềnh kh.ô.ng về và đến 3/2009, Súa cũng b.ỏ đ.i m.ất t.ích. Từ cá.c tài liệu th.u th.ập được, b.an ch.uyên á.n nh.ận định, Phềnh là ngh.i ph.ạm số một. Đêm ngày 6/9/2009, một cuộc họp kh.ẩn c.ấp dưới sự tr.ụ tr.ì của Phó giám đốc CA Giàng Ly Pao diễn ra. 3h sá.ng 7/9, hai tổ c.ô.ng tá.c đã khởi hành từ Lào Cai. Một tổ do đồng chí Trần Thanh Quang, Đội trưởng Đội Trọng á.n chỉ đạo đi vào th.ôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành Tây, Tuy Hòa (Phú Yên), tổ còn l.ại vào tỉnh Đắk Lắk. Ngày 10/9/2009, m.ũi c.ô.ng tá.c của đồng chí Quang vào đến tỉnh Phú Yên. Nhưng lúc này Phềnh đang đi làm nương cùng e.m v.ợ là Y Cường. Tổ c.ô.ng tá.c b.í m.ật m.ật ph.ục, đến 15h cùng ngày Phềnh trở về thì ập vào b.ắt gi.ữ. v.ợ hai của Phềnh vô cùng s.ốc khi biết tin ch.ồng b.ị b.ắt. Thời điểm đó, b.ố ch.ị Nhung cũng tỏ ra vô cùng ân h.ận vì quá tin g.ã c.on rể này. ng.ười đ.àn ô.ng này nói, trước đây nó chưa b.ao giờ nói là đã có v.ợ. Chỉ vì tin tưởng mà g.ia đ.ình ô.ng kh.ô.ng tìm hiểu ngọn ngành sự việc… Kỳ á.n bộ x.ương khô ngoài ruộng lúa trở về t.ố c.áo t.ội á.c của g.ã c.on trai bất hiếu

Đ.ối t.ượng Phềnh b.ị b.ắt sau 4 năm g.ây t.ội á.c Ngày 15/9/2009,

CA tỉnh Lào Cai t.ống đ.ạt qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố đối với Phềnh về h.ành v.i hiết ng.ười. Tại tr.ụ s.ở CA Phềnh kh.ai, v.ụ vệc b.ắt đ.ầu từ m.âu th.uẫn g.ia đ.ình. Khi đó, ô.ng Vu uống r.ượu nhiều hay đ.á.nh đ.ập v.ợ c.on. Trước hô.m x.ảy r.a á.n m.ạng, ô.ng Vu s.ay r.ượu đ.á.nh b.à Mỷ phải vào trạm xá xã đ.iều tr.ị. Ông Vu còn đe d.ọa gi.ế.t b.à Mỷ. Vì s.ợ b.ố làm liều nên Phềnh đưa M.ẹ lên nhà bá.c ở Si Ma Cai ở nhờ. Đến t.ối ngày 6/1/2006, ô.ng Vu ổ gà để cả nhà ăn cơm, có mời thêm 3 ng.ười khá.c. Trong bữa ăn, ô.ng Vui b.ắt Phềnh đi đón M.ẹ về nếu kh.ô.ng sẽ đ.á.nh ch.ế.t Phềnh. t.ức gi.ận, Phềnh b.ỏ nh.à đi. Đến khoảng 1h sá.ng hô.m sau trở về thì thấy ô.ng Vu đã kh.óa cửa đi ngủ. Trong lúc t.ức gi.ận, Phềnh ô.m khẩu s.úng b.ắn ch.ế.t b.ố. Sau đó vá.c th.i th.ể xuống mương nước khô ở khu ruộng lúa r.ồi lấp đất lên r.ồi về nhà xóa sạch mọi dấu v.ết. Khoảng 1 tuần sau, Phềnh đón b.à Mỷ ề nhà. b.à Mỷ có hỏi ô.ng Vu đâu thì Phềnh nói dối là ô.ng đã ô.m quần áo b.ỏ đ.i. b.à Mỷ cho rằng ô.ng Vu đi vào Đắk Lắk với v.ợ cả nên kh.ô.ng hỏi n.ữa. Chỉ vì m.âu th.uẫn g.ia đ.ình mà trong một phút nóng giận, Phềnh s.át h.ại b.ố đẻ của m.ình để r.ồi g.ây ra h.àng l.oạt t.ội á.c k.inh h.oàng sau đó.

l.ãnh á.n ch.ung th.ân do gi.ế.t ng.ười tình vì gh.en tuô.ng

Nga Đỗ (t/h)

Nguồn: https://baosuckhoecongdong.vn/ky-an-bo-xuong-kho-ngoai-ruong-lua-tro-ve-to-cao-toi-ac-cua-ga-con-trai-bat-hieu-162621.html

Chia sẽ