Bộ Công thương: Điện một bậc sẽ có lợi cho khá.ch dùng 800 kWh/tháng trở lên

Chia sẽ

Sau khi có nhiều ý kiến thắc mắc về đề xuất biểu giá bán lẻ điện mới, sáng nay (13.8), Bộ Công thương đã đưa ra một số giải đáp.

Bộ Công thương khẳng định mọi cải tiến biểu giá điện đều trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc chi phí tiền điện của đa số khá.ch hàng sử dụng điện kh.ông tăng, đặc biệt là nhóm 18,7 triệu khá.ch hàng sử dụng điện dưới 200 kWh/tháng, chiếm 73,4% tổng cá.c khá.ch hàng sinh hoạt và chủ yếu là người lao động, công chức, viên chức…Ngoài ra, Bộ này cũng nhấn mạnh tiếp tục duy trì giá điện bậc thang nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhưng sẽ nghiên cứu giảm bớt số bậc thang để phù hợp với mức độ sử dụng điện của nhân dân.

Nguồn: .https://tinnongnews.com/bo-cong-thuong-dien-mot-bac-se-co-loi-cho-khach-dung-800-kwh-thang-tro-len.html?

Chia sẽ