B.é g.ái 14 thá.ng t.uổi b.ầm t.ím mặt sau ngày đi học đ.ầu tiên

Chia sẽ

b.é g.ái 14 thá.ng t.uổi b.ầm t.ím mặt sau ngày đi học đ.ầu tiên

Sau ngày đi học đ.ầu tiên tại cơ sở mầm non tư thục, b.é g.ái 14 thá.ng t.uổi có một số v.ết bầm ở mặt.

Ngày 24-10, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT thị tr.ấn a.n Dương x.á.c minh l.àm r.õ việc ch.áu ĐCLĐ (14 thá.ng t.uổi) có nhiều v.ết bầm trên mặt sau ngày đi học đ.ầu tiên tại cơ sở mầm non tư thục HS.

b.é g.ái 14 thá.ng t.uổi b.ầm t.ím mặt sau ngày đi học đ.ầu tiên - ảnh 1b.é S. với khuôn mặt xuất  hiện nhiều v.ết b.ầm t.ím sau buổi học đ.ầu tiên ở cơ sở mầm non tư thục.

Trước đó, chiều t.ối 23-10, trên m.ạng x.ã h.ội FB xuất hiện th.ô.ng tin và hình ảnh ch.áu Đ. b.ị nhiều v.ết bầm trên mặt, ng.ực… sau buổi học. ch.ị PC, M.ẹ ch.áu b.é, cho biết sá.ng cùng ngày ch.ị đưa ch.áu đến học buổi đ.ầu tiên tại cở sở mầm non tư thục HS (thị tr.ấn a.n Dương). Đến chiều, khi rước c.on về ch.ị ph.át h.iện ch.áu Đ. có nhiều v.ết bầm ở mặt và ng.ực. Theo ch.ị C, cá.c c.ô giáo tại lớp mầm non nói ch.áu b.ị bầm do b.ị bạn c.ắn, cá.c c.ô cũng đã x.in l.ỗi vì đã để x.ảy r.a sự việc này.

g.ia đ.ình ch.ị C. sau đó đã đưa ch.áu đến kh.ám tại b.ệnh v.iện và gửi đ.ơn tr.ình b.áo c.ơ qu.an CA.

Ông Lê Văn Cường, Phó ch.ủ t.ịch UBND huyện An Dương, cho biết sau khi UBND huyện chỉ đạo, cơ qu.an ch.ức năng đã làm việc với cơ sở mầm non HS. Cở sở mầm non này x.á.c định v.ết bầm trên mặt ch.áu b.é là do b.ị bạn c.ắn.

Được biết, nh.óm tr.ẻ mầm non HS đã hoạt đ.ộng từ nhiều năm nay, được UBND thị tr.ấn a.n Dương cấp phép hoạt đ.ộng.

ĐỖ HOÀNG

Nguồn: plo.vn

Chia sẽ