7,5 triệu ng.ười Việt sẽ b.uộc phải chuyển đổi việc làm trong 10 năm tới

Chia sẽ

Khoảng 60% ng.ười lao đ.ộng tại cá.c quốc gia như Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt n.am sẽ b.ị ả.nh h.ưởng trực tiếp bởi cuộc CMCN 4.0. Riêng tại Việt n.am, khoảng 7,5 triệu ng.ười sẽ phải dịch chuyển c.ô.ng việc vào năm 2028.

Sá.ng 12/11, tại Hà Nội, V.iện ch.iến lược Th.ô.ng tin & Truyền th.ô.ng (Bộ TT&TT) đã t.ổ ch.ức buổi hội thảo quốc tế với nội dung xoay quanh chủ đề phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực TT&TT. Hội thảo có sự tham dự của khoảng 40 đại biểu là cá.c chuyên gia trong nước và quốc tế, đại diện cá.c bộ, ngành, doanh ngh.iệp, V.iện ngh.iên c.ứu.

Hội nghị được t.ổ ch.ức nhằm thiết lập một diễn đàn chung cho đại diện cá.c nước th.ành v.iên ASEAN. Đây là nơi mà c.ơ qu.an hữu trá.ch cá.c nước ASEAN có thể ngồi l.ại và chia sẻ với nhau về cá.c hiện trạng, để r.ồi từ đó đề xuất cá.c khuyến nghị, giải pháp nhằm cải thiện chất lượng nguồn nhân lực ICT.

7,5 triệu ng.ười Việt sẽ b.uộc phải chuyển đổi việc làm trong 10 năm tớiHội thảo về phát triển nguồn nhân lực ICT cho cá.c nước ASEAN kh.ai mạc sá.ng 12/11 tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Đạt

Hoạt đ.ộng này là một phần trong khuôn khổ dự á.n hợp tá.c ASEAN nhằm tăng cường nh.ận th.ức và th.úc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc thu hẹp khoảng cá.ch giữa cung và cầu nguồn nhân lực ICT trong khu vực, góp phần đẩy mạnh ngh.iên c.ứu, phát triển, sá.ng tạo và chuyển giao c.ô.ng nghệ giữa cá.c nước th.ành v.iên ASEAN.

7,5 triệu ng.ười sẽ chuyển đổi việc làm do sức ép của CMCN 4.0

Theo b.áo c.áo mới nhất của V.iện ch.iến lược TT&TT, ng.ười lao đ.ộng tại cá.c quốc gia thuộc khu vực ASEAN đang phải đối mặt với ng.uy c.ơ m.ất việc làm do sự phát triển nóng của CMCN 4.0. Dễ b.ị tổn thươnng nhất là nh.óm lao đ.ộng giản đ.ơn có kỹ năng thấp.

Là khu vực n.ổi tiếng với nguồn lao đ.ộng giá rẻ khổng lồ, tuy nhiên có một thực tế là ng.ười lao đ.ộng cá.c nước ASEAN rất dễ b.ị thay thế bởi sự phổ biến của robot tự đ.ộng hoá. Trong số này có tới hơn 60% số ng.ười lao đ.ộng tại cá.c quốc gia như Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt n.am.

7,5 triệu ng.ười Việt sẽ b.uộc phải chuyển đổi việc làm trong 10 năm tớiTỷ lệ ng.ười lao đ.ộng tại cá.c nước ASEAN gặp rủi ro khi c.ô.ng việc của họ dễ b.ị thay đổi do số hoá.

Riêng tại Việt n.am, những dự đoá.n của Cisco & Oxford Ec.onomics đã chỉ ra rằng vào năm 2028, khoảng 7,5 triệu ng.ười, tương đương 14% lượng lao đ.ộng sẽ phải dịch chuyển c.ô.ng việc của m.ình để nhường chỗ cho máy móc.

Lượng ng.ười lao đ.ộng Việt n.am b.ị ả.nh h.ưởng bởi sự chuyển dịch này chỉ ít hơn Indonesia (9,5 triệu ng.ười) – quốc gia đô.ng dân nhất khu vực ASEAN. Kh.ô.ng chỉ có Việt n.am và Indonesia, đây cũng là vấn đề chung của cá.c quốc gia khá.c khu Thái Lan cũng sẽ đối mặt với ng.uy c.ơ m.ất 4,9 triệu việc làm, với Malaysia c.on số này là 4,2 triệu.

7,5 triệu ng.ười Việt sẽ b.uộc phải chuyển đổi việc làm trong 10 năm tớiTá.c đ.ộng tích cực (xanh lá cây) và tiêu cực (xanh dương) của việc áp d.ụng c.ô.ng nghệ vào sản xuất đối với sự thay đổi số lượng việc làm tại 6 nền kinh tế lớn nhất khu vực ASEAN (ASEAN 6).

Có thể thấy, việc n.âng cao chất lượng nguồn nhân lực là một nhu cầu chung của tất cả cá.c nước th.ành v.iên ASEAN. Tuy vậy, đây cũng kh.ô.ng phải là điều dễ dàng khi mà sự thay đổi liên tục của c.ô.ng nghệ kh.iến cá.c chuyên gia kh.ó đưa ra được những dự báo chính x.á.c về nhu cầu của thị Tr.ường lao đ.ộng.

Kh.ô.ng chỉ mang đến những tá.c đ.ộng tiêu cực, CMCN 4.0 cũng góp phần tạo ra cá.c việc làm mới khi mà nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong cá.c ngành có l.iên qu.an đang kh.ô.ng ng.ừng ra tăng. Kh.ô.ng những vậy, bên cạnh việc một số ngành nghề có thể m.ất đi, sự phát triển của cuộc CMCN 4.0 cũng sẽ mang tới những nghề ngh.iệp mới.

 

Thực tế ch.o th.ấy, quá trình phát triển để hội nhập quốc tế đ.òi hỏi tất cả cá.c quốc gia phải liên tục cải thiện chất lượng nguồn nhân lực. Điều này đặc biệt quan trọng trong b.ối cảnh cạnh tranh về nguồn nhân lực trong ASEAN hay giữa ASEAN và cá.c quốc gia khá.c đang kh.ô.ng ng.ừng gia tăng.

7,5 triệu ng.ười Việt sẽ b.uộc phải chuyển đổi việc làm trong 10 năm tớiCá.c nước ASEAN cần tìm ra được một tiếng nói chung trong việc th.úc đẩy n.âng cao chất lượng nguồn lao đ.ộng trước sức ép từ sự phát triển nóng của cuộc CMCN 4.0. Ảnh: Trọng Đạt

Nhân lực ICT đóng v.ai trò qu.yết đ.ịnh trong CMCN 4.0

Theo đ.á.nh giá của cá.c chuyên gia có mặt tại hội thảo, ICT chính là h.ạt nh.ân của c.ô.ng ngh.iệp 4.0. Nhân sự trong ngành ICT đóng v.ai trò rất quan trọng, kh.ô.ng chỉ trong lĩnh vực ICT mà còn trong cả quá trình chuyển đổi số của cá.c lĩnh vực khá.c.

Thống kê của Liên minh Châu Âu (EU) ch.o th.ấy, 75% giá trị gia tăng của cá.c c.ô.ng ty Internet l.ại đến từ cá.c mảng thị Tr.ường truyền thống. Trong khi đó, 55% lượng nhân sự về ICT l.ại đang làm việc ở những lĩnh vực kh.ô.ng phải ICT.

Đối với nh.ận th.ức về nguồn nhân lực ICT, 90% c.ô.ng dân ASEAN được khảo sát đồng ý rằng nguồn nhân lực ICT đang trở nên ngày càng quan trọng. Hầu hết cá.c quốc gia ASEAN đều sở hữu những lợi thế nhất định trong việc phát triển nguồn nhân lực ICT.

Tuy vậy, rào cản chung mà cá.c quốc gia này phải đối mặt là việc thiếu đội ngũ chuyên gia lành nghề, sự hiểu biết về lĩnh vực IT nói chung của ng.ười dân ở mức thấp, ngoại trừ khu vực cá.c thành phố lớn. Bên cạnh đó, cá.c nước ASEAN cũng chưa có chính sá.ch h.ỗ tr.ợ phù hợp nhằm phát triển cá.c tài năng trong lĩnh vực ICT.

7,5 triệu ng.ười Việt sẽ b.uộc phải chuyển đổi việc làm trong 10 năm tớiCá.c chuyên gia quốc tế chia sẻ để tìm hướng phát triển chất lượng nguồn nhân lực ICT tại cá.c quốc gia ASEAN. Ảnh: Trọng Đạt

Để có thể tăng cường chất lượng nguồn nhân lực ICT tại cá.c quốc gia ASEAN, hơn lúc nào hết, việc đ.ầu tiên cần làm là phải đ.á.nh giá đúng được hiện trạng của nguồn nhân lực ICT trong khu vực. Trong đó b.ao gồm cả cơ sở hạ tầng h.ỗ tr.ợ nguồn nhân lực, chính sá.ch, năng lực tài chính, văn hoá, giáo d.ục hay kỹ năng của ng.ười lao đ.ộng.

Tiếp đến, cần phân tích từ những th.ô.ng tin đã th.u th.ập được để x.á.c định nhu cầu thị Tr.ường và đưa ra hướng dẫn thực tiễn để phát triển nguồn nhân lực ICT. Bên cạnh đó, cá.c nước ASEAN cũng cần t.ổ ch.ức những ngh.iên c.ứu tổng quan về nguồn nhân lực ICT, b.ao gồm cả ch.iến lược và chính sá.ch phát triển nguồn nhân lực, để r.ồi từ đó chia sẻ lẫn nhau về kinh ngh.iệm thực tiễn.

Cá.ch t.ốt nhất để phát triển chất lượng nguồn nhân lực ICT vẫn nằm ở khía cạnh chính sá.ch, đặc biệt là trong việc đào tạo l.ại và n.âng cấp kỹ năng cho ng.ười lao đ.ộng. Song song với đó, cá.c nước cũng cần phải có cá.c bước đi cụ thể, đặc biệt là trong việc ngồi l.ại với nhau nhằm tìm ra bước đi chung nhằm phát triển nguồn lao đ.ộng ICT tại khu vực ASEAN.

Trọng Đạt

Nguồn: vietn.amnet.vn

Chia sẽ