150 bá.c sĩ, y tá tiếp xúc với 2 điều dưỡng b.ệnh v.iện Bạch Mai mắc COVID-19

Chia sẽ

150 bá.c sĩ, y tá tiếp xúc với 2 điều dưỡng b.ệnh v.iện Bạch Mai mắc COVID-19

T.ối 20-3, ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết bước đ.ầu x.á.c định có 150 bá.c sĩ, y tá tiếp xúc với 2 Tr.ường hợp b.ị COVID-19 ở b.ệnh v.iện Bạch Mai. Cũng có 96 ng.ười tiếp xúc F2 là B.ệnh nh.ân trong b.ệnh v.iện.

150 bá.c sĩ, y tá tiếp xúc với 2 điều dưỡng b.ệnh v.iện Bạch Mai mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Trung tâm b.ệnh nh.iệt đới của b.ệnh v.iện Bạch Mai vắng vẻ sau khi có điều dưỡng nh.iễm B.ệnh và phải chuyển B.ệnh nh.ân – Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngay sau khi Bộ Y tế c.ô.ng b.ố Tr.ường hợp mắc COVID-19 thứ 86 và 87 tại b.ệnh v.iện Bạch Mai, ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội cho biết ngành y tế đã t.ổ ch.ức rà soát và cá.ch ly theo đúng qu.y đ.ịnh với cá.c Tr.ường hợp l.iên qu.an.

Ông Chung cho biết 2 Tr.ường hợp trên được ph.át h.iện B.ệnh vào t.ối 18-3, sau đó được đưa đi cá.ch ly kịp thời và x.á.c nh.ận d.ương t.ính vào ngày 19-3.

“Đến nay, cơ qu.an ch.ức năng đã x.á.c định được 96 Tr.ường hợp là B.ệnh nh.ân của b.ệnh v.iện Bạch Mai. Cá.c Tr.ường hợp này là F2, nhưng có B.ệnh lý nền nên đã được cá.ch ly và đã được chuyển đến b.ệnh v.iện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đô.ng Anh. Qua lấy mẫu xét ngh.iệm sơ bộ, cả 96 Tr.ường hợp này đều â.m t.ính”, ô.ng Chung cho biết.

Theo ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội, qua rà soát cũng x.á.c định có 150 Tr.ường hợp là y tá, bá.c sĩ của b.ệnh v.iện Bạch Mai, trong quá trình làm việc cũng tiếp xúc với 2 Tr.ường hợp d.ương t.ính là B.ệnh nh.ân số 86 và 87.

“Cá.c bá.c sĩ, y tá này đã được cá.ch ly tại b.ệnh v.iện Bạch Mai”, ô.ng Chung cho hay.

Ngoài ra, ô.ng Chung cũng cho biết đã x.á.c định được 13 ng.ười nhà và ng.ười quen là Tr.ường hợp tiếp xúc gần, đã đưa đi cá.ch ly tại b.ệnh v.iện Thanh Nhàn.

“Cả 13 ng.ười này đã được xét ngh.iệm và bước đ.ầu cho kết quả â.m t.ính”, ô.ng Chung cho hay.

ch.ủ t.ịch UBND TP cũng cho biết đã x.á.c định được 46 ng.ười tiếp xúc với ng.ười tiếp xúc gần (F2) l.iên qu.an đến hai B.ệnh nh.ân thứ 86 và 87. Trước mắt đã y.êu c.ầu cá.c quận huyện có trá.ch nhiệm giá.m s.át, cá.ch ly cá.c Tr.ường hợp này tại địa phương.

XUÂN LONG

Nguồn: https://tuoitre.vn/150-bac-si-y-ta-tiep-xuc-voi-2-dieu-duong-benh-vien-bach-mai-mac-covid-19-20200320194643203.htm

 

Chia sẽ