100% đại biểu HĐND TP Hà Nội đồng ý bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung

Chia sẽ

HĐND TP Hà Nội trong cuộc họp sáng nay 25-9 đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Sáng 25-9, HĐND TP Hà Nội đã t.ổ ch.ức kỳ họp thứ 16, khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp được t.ổ ch.ức để thực hiện công tá.c nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, cá.c đại biểu HĐND TP Hà Nội thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ ch.ủ t.ịch UBND Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

100% đại biểu HĐND TP Hà Nội đồng ý bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Chung khi còn đương chức

Sau khi nghe tờ trình bãi nhiệm chức danh danh ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết, đồng ý bãi nhiệm chức danh ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

100% đại biểu HĐND TP Hà Nội đồng ý bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 2.100% đại biểu HĐND TP Hà Nội đồng ý bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 3.100% đại biểu HĐND TP Hà Nội đồng ý bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 4.100% đại biểu HĐND TP Hà Nội đồng ý bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 5.100% đại biểu HĐND TP Hà Nội đồng ý bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 6.

Trước đó, ngày 11-8-2020, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội, để x.á.c minh, đ.iều tr.a làm rõ trá.ch nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số v.ụ á.n theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày 11-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định tạm đình chỉ công tá.c đối với ông Nguyễn Đức Chung. Quyết định nêu rõ tạm đình chỉ công tá.c đối với ông Nguyễn Đức Chung, ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội, để x.á.c minh, đ.iều tr.a làm rõ trá.ch nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số v.ụ á.n theo quy định của pháp luật.

100% đại biểu HĐND TP Hà Nội đồng ý bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ do liên quan đến 3 v.ụ á.n gồm: Vụ b.uôn l.ậu, v.i ph.ạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; v.i ph.ạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trá.ch nhiệm hữu hạn và thương mại Nhật Cường.

Thứ hai, v.ụ á.n v.i ph.ạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại UBND TP Hà Nội và cá.c đơn vị liên quan.

v.ụ á.n thứ 3, ch.iếm đ.oạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội.

Ngày 28-8, Cơ quan An ninh đ.iều tr.a Bộ Công an đã ra quyết định kh.ởi t.ố b.ị c.an, thực hiện Lệnh b.ắt b.ị c.an để tạm giam (4 tháng) đối với ông Nguyễn Đức Chung về h.ành v.i “ch.iếm đ.oạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật h.ình s.ự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

B.H.Thanh

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/sang-nay-25-9-hdnd-tp-ha-noi-hop-xem-xet-viec-bai-nhiem-voi-ong-nguyen-duc-chung-20200922174407027.htm

Chia sẽ